Bejelentkezés

Tudatosan a jövőért

Rövid reklámfilm

Dokumentumfilm

Facebook

Támogatók/Partnerek

Élelmiszer biztonsági és higiéniai előírások

higienia

Az "Élelmiszer biztonsági és higiéniai előírások kistermelők számára. Hogyan tudnak a kistermelők dolgozni és gyarapodni az Európai Unió szabályainak betartása mellett" című kiadvány a romániai kistermelőket kívánja támogatni, tisztázva azon feltételeket melyeket teljesíteni kell az Európai Unióhoz való csatlakozás után. Ugyanakkor a vásárlók számára is hasznos információkat tartalmaz, bemutatva, hogy milyen előírások és szabványok biztosítják a helyi termékek minőségét.

A kiadvány bemutatja

hogy az Európai Unió és a román hatóságok támogatják a kistermelők tevékenységének folytatását;
hogy a szóban forgó feltételek teljesítése nem nehéz;
honnan tudnak tanácsadásban részesülni, az új szabályokról és ezek teljesítéséről
Köszönjük az ADEPT Alapítványnak, hogy szabadon használhatjuk a kiadványt! www.fundatia-adept.org

Kiadvány letöltése:

- élelmiszer higiénia HU

- élelmiszer higiénia RO

Vidék, falugondnokság, jövő - Vitairat élő témakörrel

Vidék, Falugondnokság, Jövő - Vitairat élő témakörrel
Írta: Bányász Jóska
Életünk jelentős részét, gondolataink nagy részét az anyagiak megszerzésére áldozzuk. Pénzzel, az ezen megvehető technikával bástyázzuk magunkat körbe. Egyedül is erősnek, sérthetetlennek érezzük magunkat. Autónkban ülve élvezzük a száguldást biztosító lóerőket, versenyzünk, lehagyunk másokat. Miközben ezt tesszük, elfelejtjük, hogy autónk az elődeink történelmi „aprómunkájának" eredménye, a motorját hajtó olaj pedig évezredek lassúságával, napfényből teremtetett megannyi élőlény közreműködésével. Amit ma élvezünk, az elődeink, embertársaink és a környezet együttműködésének eredménye – a múltnak köszönhetjük.

De vajon mit köszönhet majd nekünk a jövő?

(Jövőkereső: a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak)

Nem a vitatkozás kedvéért szeretnék egzisztenciális „életbe vágó" témákat felszínre hozni, hanem azért, hogy itt jövőnk, életünk legyen és az „...bőségben legyen" (Ján.10,10) . Ehhez egy új (régi) gondolkodási rendszert és életmódot kell kell felvállalni és bevinni a társadalom mélyrétegeibe az élet minden területén.

Ennek a Falugondnokság egy nagyon jó hordozója, eszköze lehetne.

Bővebben...

Millendorfer: A parasztok az elsők

Millendorfer: A parasztok az elsők
Írta: Bányász Jóska

A parasztokon áll a jövő, és nekik köszönhető mindaz a múlt is, amire ma alapozni lehet és kell!

Franz Werfel a „A meg nem születettek csillaga" című könyvben egy a II. Világháború után 10.000 évvel létrejött társadalmat ír le. Itt az emberek a föld alatt élnek egy magasan fejlett, technikai civilizációban. A felszínt egy katasztrófa elpusztította. A föld alatt minden automatizált, kimitizált. A táplálékot is mesterségesen előállított élelmiszerekből biztosítják. Fent történni kezd valami, ami a földalattiakat iszonnyal tölti el. Dzsungelnek nevezik. Virágok kezdnek nőni és természetes táplálék, takarmány, állatok jelennek meg. Az emberek itt ünnepelnek, sört isznak és énekelnek. A földalattiak ezt a világot nem ismerik már, ellenséges érzülettel és félelemmel figyelik.

Bővebben...

A szürkemarha útja

A szürkemarha útja
Transilvanikum

"Semmi sem erősebb, mint a vízió, amely beérett"
– A. Einstein –

 

A marhahajtó út gondolatával, hagyományaival, annak feltámasztási lehetőségével csak néhány hónapja találkoztam. A szürke marha visszahonosítási gondolata a Székelyföldre, vissza-vissza térő kísértésként meglátogatta álmatlan éjszakáimat, a vidéki életminőség javítására összpontosító reflexióimat. Hajszálgyökereim letapogatják azokat a múltbeli energiaáramlásokat, melyek eleinknek, egész életterüknek meghatározó erőforrásai voltak.

Bővebben...

Beszámoló a Magyar Tudomány Ünnepéről

Beszámoló a Magyar Tudomány Ünnepéről
Írta: Bányász Jóska
Csíkszereda, 2011. november 11

Egy konferencián való részvételnek akkor van értelme, ha valamit „haza" is hozunk belőle és megoszthatjuk másokkal. Ezt kísérelem meg az alábbi összefoglalóval.

Összhang, Tudomány a Gazdaságban és a Társadalomban címszó köré szerveződött a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmával az MTA – Kolozsvári Akadémiai Bizottság égisze alatt lezajlott konferenciasor.

Kollegáink közül hárman is előadói voltak a rendezvénynek. Jó ha tudunk róla és bátorítjuk munkájukat. Kerekes – Salánki Orsolya Innováció az átalakuló társadalomban.

Bővebben...